Serato til Hype Machine

Soundiiz gør det nemt at importere dine afspilningslister fra Serato til Hype Machine

Hvordan overføres afspilningslister fra Serato til Hype Machine?

Vi kan ikke overføre denne type data til Hype Machine. Denne platform understøtter ikke denne type data, eller vi kan ikke hente disse data fra kildeplatformen.