Shazam til Hype Machine

Soundiiz importerer din Shazam historik til Hype Machine

Hvordan overføres afspilningslister fra Shazam til Hype Machine?

Vi kan ikke overføre denne type data til Hype Machine. Denne platform understøtter ikke denne type data, eller vi kan ikke hente disse data fra kildeplatformen.