Importer fra XML til Last.fm

Importer fra XML-filen med spillelistene og favorittene dine til Last.fm

Slik importerer du XML-spillelister til Last.fm

Vi kan ikke overføre denne datatypen til Last.fm. Plattformen støtter ikke denne datatypen, eller vi kunne ikke hente data fra kildeplattformen.

Slik importerer du XML-album til Last.fm

Vi kan ikke overføre denne datatypen til Last.fm. Plattformen støtter ikke denne datatypen, eller vi kunne ikke hente data fra kildeplattformen.

Slik importerer du XML-artister til Last.fm

Vi kan ikke overføre denne datatypen til Last.fm. Plattformen støtter ikke denne datatypen, eller vi kunne ikke hente data fra kildeplattformen.

Slik importerer du XML-spor til Last.fm

Vi kan ikke overføre denne datatypen til Last.fm. Plattformen støtter ikke denne datatypen, eller vi kunne ikke hente data fra kildeplattformen.