Synkroniser Napster med Last.fm

Bruk sporene i en Napster-spilleliste til å automatisk erstatte sporene på en Last.fm-spilleliste

Slik holder du en spilleliste synkronisert fra Napster til Last.fm

Vi kan ikke overføre denne datatypen til Last.fm. Plattformen støtter ikke denne datatypen, eller vi kunne ikke hente data fra kildeplattformen.

Slik holder du en nylig overføring fra Napster til Last.fm synkronisert

Vi kan ikke overføre denne datatypen til Last.fm. Plattformen støtter ikke denne datatypen, eller vi kunne ikke hente data fra kildeplattformen.