Riktlinjer för varumärken

Vi har skapat dessa riktlinjer för att hjälpa dig använda våra varumärkesresurser, inklusive vår logotyp, vårt innehåll och våra varumärken

Vår logotyp

Soundiiz-logotypen är en kombination av ett enkelt och modernt ordmärke med ikonen.

Vår ikon

I fall när Soundiiz-varumärket redan har etablerats använder vi ikonen på egen hand. Ikonen kan existera utan ordmärket men ordmärket får aldrig existera utan ikonen.

Uteslutande område

Logotypen och ikonens uteslutande område är hälften av höjden på ikonen (markerad som × i diagrammet).

Ladda ned

Alla våra resurser på samma plats.