Z LINE MUSIC do YouTube Music

Soundiiz z łatwością importuje playlisty z LINE MUSIC do YouTube Music

Jak przenosić playlisty z LINE MUSIC do YouTube Music?

Soundiiz potrafi importować playlisty z LINE MUSIC do innych usług. Poniższe kroki przedstawiają proces importowania playlist z LINE MUSIC do YouTube Music.

Używanie adresu URL playlisty z aplikacji lub witryny internetowej LINE MUSIC

  1. Otwórz witrynę internetową LINE MUSIC
  2. Przejdź do playlisty, którą chcesz wyeksportować i skopiuj adres URL (np. https://music.line.me/playlist/upi7nLrdtfvhxjzl_n1p3rE-GrI3jPA1bLxP)
  3. Aby pobrać jedną z playlist, ustaw ją jako publiczną w obszarze szczegółów
  4. W Soundiiz przejdź do zakładki Playlisty i wybierz polecenie Zaimportuj playlistę / Z internetowego adresu URL
  5. Wklej adres URL z LINE MUSIC i potwierdź operację
  6. Wykonaj kroki importu playlisty do YouTube Music