Z Roon do Jamendo

Soundiiz eksportuje playlisty i bibliotekę z Roon do Jamendo

Jak przenosić playlisty z Roon do Jamendo?

Nie możemy przenieść tego rodzaju danych do Jamendo. Ta platforma nie może obsługiwać tego typu danych lub nie jesteśmy w stanie pobrać tych danych z platformy źródłowej.

Jak przenosić albumy z Roon do Jamendo?

Nie możemy przenieść tego rodzaju danych do Jamendo. Ta platforma nie może obsługiwać tego typu danych lub nie jesteśmy w stanie pobrać tych danych z platformy źródłowej.

Jak przenosić wykonawców z Roon do Jamendo?

Nie możemy przenieść tego rodzaju danych do Jamendo. Ta platforma nie może obsługiwać tego typu danych lub nie jesteśmy w stanie pobrać tych danych z platformy źródłowej.

Jak przenosić ulubione utwory z Roon do Jamendo?

Soundiiz jest w stanie zarządzać formatem eksportu listy utworów Roon i uczynić go zgodnym z innymi usługami. Poniższe kroki pokazują proces importowania listy utworów Roon do Jamendo.

Premium Utwory

Plik programu Excel z listy utworów Roon

  1. Otwórz oprogramowanie Roon
  2. Przejdź do listy utworów, którą chcesz wyeksportować i wybierz wykonawców
  3. Wybierz dodatkowe opcje i polecenie Eksport... / Wyeksportuj do programu Excel
  4. Lista utworów zostanie zapisana na urządzeniu jako plik .xls.
  5. W Soundiiz przejdź do zakładki Utwory i wybierz polecenie Zaimportuj utwory / Z pliku.
  6. Wykonaj kroki importu listy utworów do Jamendo
Plik musi mieć rozmiar mniejszy niż 2 MB. Jeśli masz większy plik, podziel go na kilka plików, zachowując wiersz nagłówka pliku.