Z Serato do SoundCloud

Soundiiz z łatwością importuje playlisty z Serato do SoundCloud

Jak przenosić playlisty z Serato do SoundCloud?

Soundiiz potrafi importować playlisty z Serato do innych usług. Poniższe kroki przedstawiają proces importowania playlist z Serato do SoundCloud.

Używanie adresu URL playlisty z witryny internetowej Serato

  1. Otwórz witrynę internetową Serato
  2. Przejdź do playlisty, którą chcesz wyeksportować i skopiuj adres URL (np. https://serato.com/playlists/userID/mixDate)
  3. Aby pobrać jedną z playlist, opublikuj ją w Serato i ustaw jako publiczną w obszarze szczegółów
  4. W Soundiiz przejdź do zakładki Playlisty i wybierz polecenie Zaimportuj playlistę / Z internetowego adresu URL
  5. Wklej adres URL z Serato i potwierdź operację
  6. Wykonaj kroki importu playlisty do SoundCloud