Synchronizuj iHeartRadio z Last.fm

Automatycznie zastępuj utwory z playlisty iHeartRadio na playliście Last.fm

Jak synchronizować playlistę iHeartRadio z Last.fm?

Nie możemy przenieść tego rodzaju danych do Last.fm. Ta platforma nie może obsługiwać tego typu danych lub nie jesteśmy w stanie pobrać tych danych z platformy źródłowej.

Jak zsynchronizować ostatnie przeniesienie z iHeartRadio do Last.fm?

Nie możemy przenieść tego rodzaju danych do Last.fm. Ta platforma nie może obsługiwać tego typu danych lub nie jesteśmy w stanie pobrać tych danych z platformy źródłowej.