Synchronizuj Telmore Musik z LiveOne

Automatycznie zastępuj utwory z playlisty Telmore Musik na playliście LiveOne

Jak synchronizować playlistę Telmore Musik z LiveOne?

Poniższe kroki mogą pomóc w utworzeniu synchronizacji playlisty Telmore Musik z playlistą LiveOne. Po utworzeniu synchronizacji utwory z playlisty Telmore Musik będą codziennie / co tydzień / co miesiąc automatycznie scalane z playlistą LiveOne.

Premium Playlisty Synchronizuj
 1. Otwórz aplikację internetową Otwórz
 2. Kliknij narzędzie synchronizacji w lewym okienku interfejsu.
 3. Wybierz żądaną playlistę Telmore Musik (jeśli nie są wyświetlane żadne playlisty Telmore Musik, konieczne może być podłączenie tej platformy)
 4. Wybierz LiveOne jako usługę docelową (i podłącz tę platformę)
 5. Wybierz żądaną playlistę LiveOne (można bezpośrednio utworzyć nową playlistę, wybierając opcję Nowa playlista).
 6. Skonfiguruj synchronizację (datę/godzinę rozpoczęcia, częstotliwość, metodę)
 7. Potwierdź utworzenie synchronizacji (szczegóły możesz pokazać w zakładce „Moje synchronizacje” w lewym okienku) Sprawdź swoje synchronizacje

Jak zsynchronizować ostatnie przeniesienie z Telmore Musik do LiveOne?

Zdarzyło Ci się niedawno przekonwertować playlistę Telmore Musik na format LiveOne i teraz chcesz synchronizować te dwie playlisty? Wystarczy wykonać poniższe kroki:

Premium Playlisty Synchronizuj
 1. Otwórz aplikację internetową Otwórz
 2. Przejdź do ostatnich przeniesień Sprawdź ostatnie przeniesienia
 3. Znajdź przeniesienie z Telmore Musik do LiveOne, które chcesz zsynchronizować i kliknij przycisk Synchronizuj ().
 4. Skonfiguruj synchronizację (datę/godzinę rozpoczęcia, częstotliwość, metodę)
 5. Potwierdź utworzenie synchronizacji (szczegóły możesz pokazać w zakładce „Moje synchronizacje” w lewym okienku) Sprawdź swoje synchronizacje