Synchronizuj Yandex Music z Qobuz

Automatycznie zastępuj utwory z playlisty Yandex Music na playliście Qobuz

Jak synchronizować playlistę Yandex Music z Qobuz?

Poniższe kroki mogą pomóc w utworzeniu synchronizacji playlisty Yandex Music z playlistą Qobuz. Po utworzeniu synchronizacji utwory z playlisty Yandex Music będą codziennie / co tydzień / co miesiąc automatycznie scalane z playlistą Qobuz.

Premium Playlisty Synchronizuj
  1. Otwórz aplikację internetową Otwórz
  2. Kliknij narzędzie synchronizacji w lewym okienku interfejsu.
  3. Wybierz żądaną playlistę Yandex Music (jeśli nie są wyświetlane żadne playlisty Yandex Music, konieczne może być podłączenie tej platformy)
  4. Wybierz Qobuz jako usługę docelową (i podłącz tę platformę)
  5. Wybierz żądaną playlistę Qobuz (można bezpośrednio utworzyć nową playlistę, wybierając opcję Nowa playlista).
  6. Skonfiguruj synchronizację (datę/godzinę rozpoczęcia, częstotliwość, metodę)
  7. Potwierdź utworzenie synchronizacji (szczegóły możesz pokazać w zakładce „Moje synchronizacje” w lewym okienku) Sprawdź swoje synchronizacje

Jak zsynchronizować ostatnie przeniesienie z Yandex Music do Qobuz?

Zdarzyło Ci się niedawno przekonwertować playlistę Yandex Music na format Qobuz i teraz chcesz synchronizować te dwie playlisty? Wystarczy wykonać poniższe kroki:

Premium Playlisty Synchronizuj
  1. Otwórz aplikację internetową Otwórz
  2. Przejdź do ostatnich przeniesień Sprawdź ostatnie przeniesienia
  3. Znajdź przeniesienie z Yandex Music do Qobuz, które chcesz zsynchronizować i kliknij przycisk Synchronizuj ().
  4. Skonfiguruj synchronizację (datę/godzinę rozpoczęcia, częstotliwość, metodę)
  5. Potwierdź utworzenie synchronizacji (szczegóły możesz pokazać w zakładce „Moje synchronizacje” w lewym okienku) Sprawdź swoje synchronizacje