Z Wynk do YouTube

Soundiiz z łatwością importuje playlisty z Wynk do YouTube

Jak przenosić playlisty z Wynk do YouTube?

Soundiiz potrafi importować playlisty z Wynk do innych platform muzycznych. Poniższe kroki przedstawiają proces importowania playlist z Wynk do YouTube.

Używanie adresu URL playlisty z witryny internetowej lub aplikacji Wynk

  1. Wybierz w Wynk playlistę, którą chcesz wyeksportować i skopiuj adr,es URL używając linku udostępniania / adresu URL z przeglądarki
  2. Aby pobrać jedną z playlist, ustaw ją jako publiczną w obszarze szczegółów
  3. W Soundiiz przejdź do zakładki Playlisty i wybierz polecenie Zaimportuj playlistę / Z internetowego adresu URL
  4. Wklej adres URL Wynk i potwierdź import do YouTube