Anghami till Claro Música

Soundiiz importerar dina spellistor enkelt från Anghami till Claro Música

Hur överför man spellistor från Anghami till Claro Música?

Soundiiz kan exportera spellistor från Anghami till andra musikplattformar. Stegen nedanför visar hur du importerar dina spellistor från Anghami till Claro Música.

Använda spellistans URL från webbplatsen eller applikationen för Anghami

  1. Välj en spellista du vill exportera på Anghami och kopiera URL genom att använda delningslänken/webbläsarens URL
  2. Om du vill hämta en av dina spellistor ska du ställa in den som 'Offentlig' i informationen
  3. På Soundiiz går du till fliken Spellistor och väljer Importera spellistor/Från Webb-URL
  4. Klistra in Anghami-URL och bekräfta import till Claro Música