MOOV till Qobuz

Soundiiz importerar dina spellistor enkelt från MOOV till Qobuz

Hur överför man spellistor från MOOV till Qobuz?

Soundiiz kan exportera spellistor från MOOV till andra musikplattformar. Stegen nedanför visar hur du importerar dina spellistor från MOOV till Qobuz.

Använda spellistans URL från webbplatsen eller applikationen för MOOV

  1. Välj en spellista du vill exportera på MOOV och kopiera URL genom att använda delningslänken/webbläsarens URL
  2. Om du vill hämta en av dina spellistor ska du ställa in den som 'Offentlig' i informationen
  3. På Soundiiz går du till fliken Spellistor och väljer Importera spellistor/Från Webb-URL
  4. Klistra in MOOV-URL och bekräfta import till Qobuz