Musi till YouSee Musik

Soundiiz importerar dina spellistor enkelt från Musi till YouSee Musik

Hur överför man spellistor från Musi till YouSee Musik?

Soundiiz kan exportera spellistor från Musi till andra musikplattformar. Stegen nedanför visar hur du importerar dina spellistor från Musi till YouSee Musik.

Använda spellistans URL från webbplatsen eller applikationen för Musi

  1. Välj en spellista du vill exportera på Musi och kopiera URL genom att använda delningslänken/webbläsarens URL
  2. Om du vill hämta en av dina spellistor ska du ställa in den som 'Offentlig' i informationen
  3. På Soundiiz går du till fliken Spellistor och väljer Importera spellistor/Från Webb-URL
  4. Klistra in Musi-URL och bekräfta import till YouSee Musik