Z Anghami do Apple Music

Soundiiz z łatwością importuje playlisty z Anghami do Apple Music

Jak przenosić playlisty z Anghami do Apple Music?

Soundiiz potrafi importować playlisty z Anghami do innych platform muzycznych. Poniższe kroki przedstawiają proces importowania playlist z Anghami do Apple Music.

Używanie adresu URL playlisty z witryny internetowej lub aplikacji Anghami

  1. Wybierz w Anghami playlistę, którą chcesz wyeksportować i skopiuj adr,es URL używając linku udostępniania / adresu URL z przeglądarki
  2. Aby pobrać jedną z playlist, ustaw ją jako publiczną w obszarze szczegółów
  3. W Soundiiz przejdź do zakładki Playlisty i wybierz polecenie Zaimportuj playlistę / Z internetowego adresu URL
  4. Wklej adres URL Anghami i potwierdź import do Apple Music