Z iTunes do Plex

Soundiiz z łatwością importuje playlisty z iTunes do Plex

Excellent 4.5/5
Najlepsze rozwiązanie do zarządzania kolekcją muzyki online!
  • Obsługiwane serwisy muzyczne: 43
  • Przenoś swoje playlisty i ulubione
  • Nie trzeba instalować żadnej aplikacji

Jak przenosić playlisty z iTunes do Plex?

Soundiiz potrafi importować playlisty wygenerowane przez iTunes. Poniższe kroki przedstawiają proces importowania playlist z iTunes do Plex.

Używanie wyeksportowanej playlisty jako pliku iTunes

  1. Otwórz oprogramowanie iTunes
  2. Przejdź do playlisty, którą chcesz wyeksportować i wybierz polecenie Plik > Biblioteka > Wyeksportuj playlistę.
  3. Wybierz format .txt
  4. Zapisz plik playlisty na swoim urządzeniu
  5. W Soundiiz wybierz polecenie iTunes, prześlij plik i potwierdź operację.
  6. Wykonaj kroki importu playlisty do Plex

Używanie adresu URL udostępniania podanego przez iTunes

  1. Otwórz oprogramowanie iTunes
  2. Przejdź do playlisty, którą chcesz wyeksportować, kliknij menu ... > Udostępnij playlistę > Kopiuj link
  3. W Soundiiz wybierz iTunes na liście platform
  4. Wklej udostępniony link iTunes i potwierdź operację
  5. Wykonaj kroki importu playlisty do Plex
Plik musi mieć rozmiar mniejszy niż 2 MB. Jeśli masz większy plik, podziel go na kilka plików, zachowując wiersz nagłówka pliku.

Co to jest Plex?

Serwer multimediów Plex umożliwia agregację wszystkich osobistych multimediów i dostęp do nich z dowolnego miejsca.

Co to jest Soundiiz?

Soundiiz to najbardziej kompletne narzędzie online do zarządzania biblioteką muzyki między wieloma usługami. Oferuje prostą metodę importu i eksportu playlist oraz ulubionych utworów, wykonawców i albumów.