Z LINE MUSIC do Dailymotion

Soundiiz z łatwością importuje playlisty z LINE MUSIC do Dailymotion

Jak przenosić playlisty z LINE MUSIC do Dailymotion?

Soundiiz potrafi importować playlisty z LINE MUSIC do innych platform muzycznych. Poniższe kroki przedstawiają proces importowania playlist z LINE MUSIC do Dailymotion.

Używanie adresu URL playlisty z witryny internetowej lub aplikacji LINE MUSIC

  1. Wybierz w LINE MUSIC playlistę, którą chcesz wyeksportować i skopiuj adr,es URL używając linku udostępniania / adresu URL z przeglądarki
  2. Aby pobrać jedną z playlist, ustaw ją jako publiczną w obszarze szczegółów
  3. W Soundiiz przejdź do zakładki Playlisty i wybierz polecenie Zaimportuj playlistę / Z internetowego adresu URL
  4. Wklej adres URL LINE MUSIC i potwierdź import do Dailymotion