Z Rekordbox do Yandex Music

Soundiiz z łatwością importuje playlisty z Rekordbox do Yandex Music

Jak przenosić playlisty z Rekordbox do Yandex Music (Яндекс.Музыка)?

Soundiiz potrafi importować playlisty z Rekordbox do innych usług. Poniższe kroki przedstawiają proces importowania playlist z Rekordbox do Yandex Music (Яндекс.Музыка).

Eksportowanie playlisty Rekordbox jako pliku

  1. Otwórz oprogramowanie Rekordbox, wybierz żądaną playlistę i wyeksportuj ją jako plik .m3u8.
  2. W Soundiiz przejdź do zakładki Playlisty i wybierz polecenie Zaimportuj playlistę / Z pliku
  3. Wybierz wcześniej wyeksportowany plik .m3u8 i potwierdź operację
  4. Wykonaj kroki importu playlisty do Yandex Music (Яндекс.Музыка)