Synchronizuj Discogs z Zvuk

Automatycznie zastępuj utwory z playlisty Discogs na playliście Zvuk

Jak synchronizować playlistę Discogs z Zvuk (Звук)?

Poniższe kroki mogą pomóc w utworzeniu synchronizacji playlisty Discogs z playlistą Zvuk (Звук). Po utworzeniu synchronizacji utwory z playlisty Discogs będą codziennie / co tydzień / co miesiąc automatycznie scalane z playlistą Zvuk (Звук).

Premium Playlisty Synchronizuj
 1. Otwórz aplikację internetową Otwórz
 2. Kliknij narzędzie synchronizacji w lewym okienku interfejsu.
 3. Wybierz żądaną playlistę Discogs (jeśli nie są wyświetlane żadne playlisty Discogs, konieczne może być podłączenie tej platformy)
 4. Wybierz Zvuk (Звук) jako usługę docelową (i podłącz tę platformę)
 5. Wybierz żądaną playlistę Zvuk (Звук) (można bezpośrednio utworzyć nową playlistę, wybierając opcję Nowa playlista).
 6. Skonfiguruj synchronizację (datę/godzinę rozpoczęcia, częstotliwość, metodę)
 7. Potwierdź utworzenie synchronizacji (szczegóły możesz pokazać w zakładce „Moje synchronizacje” w lewym okienku) Sprawdź swoje synchronizacje

Jak zsynchronizować ostatnie przeniesienie z Discogs do Zvuk (Звук)?

Zdarzyło Ci się niedawno przekonwertować playlistę Discogs na format Zvuk (Звук) i teraz chcesz synchronizować te dwie playlisty? Wystarczy wykonać poniższe kroki:

Premium Playlisty Synchronizuj
 1. Otwórz aplikację internetową Otwórz
 2. Przejdź do ostatnich przeniesień Sprawdź ostatnie przeniesienia
 3. Znajdź przeniesienie z Discogs do Zvuk (Звук), które chcesz zsynchronizować i kliknij przycisk Synchronizuj ().
 4. Skonfiguruj synchronizację (datę/godzinę rozpoczęcia, częstotliwość, metodę)
 5. Potwierdź utworzenie synchronizacji (szczegóły możesz pokazać w zakładce „Moje synchronizacje” w lewym okienku) Sprawdź swoje synchronizacje