Last.fm

Genom att använda ett system som rekommenderar musik som heter Audioscrobbler skapar Last.fm en detaljerad profil av varje användares musiksmak genom att registrera information om låtarna som användaren lyssnar på.

Du kan öppna Last.fm-tjänsten här: Last.fm

Överföring av spellistor och favoriter

Vill du importera din musiksamling till Last.fm? Eller du kanske vill flytta från Last.fm till en annan musiktjänst? Följ dessa handledningar om hur du flyttar dina spellistor och favoritlåtar, artister och album med Last.fm genom Soundiiz!

Importera spellistor till Last.fm Läs igenom handledningar
Exportera spellistor från Last.fm Läs igenom handledningar
Synkronisera Last.fm-spellistor Läs igenom handledningar

Topphandledningar för Last.fm-överföringar

Last.fm till TIDAL: konvertera dina spellistor och favoriter Läs
Last.fm till Spotify: konvertera dina spellistor och favoriter Läs
Last.fm till YouTube Music: konvertera dina spellistor och favoriter Läs
Last.fm till Deezer: konvertera dina spellistor och favoriter Läs
TIDAL till Last.fm: konvertera dina spellistor och favoriter Läs
Spotify till Last.fm: konvertera dina spellistor och favoriter Läs
Apple Music till Last.fm: konvertera dina spellistor och favoriter Läs
YouTube Music till Last.fm: konvertera dina spellistor och favoriter Läs
Fortsätt synkronisera en Last.fm-spellista på Apple Music Läs
Fortsätt synkronisera en Last.fm-spellista på Spotify Läs