Gaana till Dailymotion

Soundiiz importerar dina spellistor enkelt från Gaana till Dailymotion

Hur överför man spellistor från Gaana till Dailymotion?

Soundiiz kan exportera spellistor från Gaana till andra musikplattformar. Stegen nedanför visar hur du importerar dina spellistor från Gaana till Dailymotion.

Använda spellistans URL från webbplatsen eller applikationen för Gaana

  1. Välj en spellista du vill exportera på Gaana och kopiera URL genom att använda delningslänken/webbläsarens URL
  2. Om du vill hämta en av dina spellistor ska du ställa in den som 'Offentlig' i informationen
  3. På Soundiiz går du till fliken Spellistor och väljer Importera spellistor/Från Webb-URL
  4. Klistra in Gaana-URL och bekräfta import till Dailymotion