LINE MUSIC till Apple Music

Soundiiz importerar dina spellistor enkelt från LINE MUSIC till Apple Music

Hur överför man spellistor från LINE MUSIC till Apple Music?

Soundiiz kan importera LINE MUSIC-spellistor till andra tjänster. Stegen nedanför visar hur du importerar dina LINE MUSIC-spellistor till Apple Music

Använd spellistans URL från LINE MUSIC:s app eller webbplats

  1. Öppna webbplatsen LINE MUSIC
  2. Gå till den spellista du vill exportera och kopiera URL:en (t.ex. https://music.line.me/playlist/upi7nLrdtfvhxjzl_n1p3rE-GrI3jPA1bLxP)
  3. För att hämta en av dina spellistor ska du se till att ställa in den som 'Offentlig' i informationen
  4. På Soundiiz går du till fliken Spellistor och väljer Importera spellistor/Från Webb-URL
  5. Klistra in URL för LINE MUSIC och bekräfta
  6. Följ stegen för att importera din spellista till Apple Music