LINE MUSIC till Spotify

Soundiiz importerar dina spellistor enkelt från LINE MUSIC till Spotify

Hur överför man spellistor från LINE MUSIC till Spotify?

Soundiiz kan importera LINE MUSIC-spellistor till andra tjänster. Stegen nedanför visar hur du importerar dina LINE MUSIC-spellistor till Spotify

Använd spellistans URL från LINE MUSIC:s app eller webbplats

  1. Öppna webbplatsen LINE MUSIC
  2. Gå till den spellista du vill exportera och kopiera URL:en (t.ex. https://music.line.me/playlist/upi7nLrdtfvhxjzl_n1p3rE-GrI3jPA1bLxP)
  3. För att hämta en av dina spellistor ska du se till att ställa in den som 'Offentlig' i informationen
  4. På Soundiiz går du till fliken Spellistor och väljer Importera spellistor/Från Webb-URL
  5. Klistra in URL för LINE MUSIC och bekräfta
  6. Följ stegen för att importera din spellista till Spotify