LINE MUSIC till QUB musique

Soundiiz importerar dina spellistor enkelt från LINE MUSIC till QUB musique

Hur överför man spellistor från LINE MUSIC till QUB musique?

Soundiiz kan exportera spellistor från LINE MUSIC till andra musikplattformar. Stegen nedanför visar hur du importerar dina spellistor från LINE MUSIC till QUB musique.

Använda spellistans URL från webbplatsen eller applikationen för LINE MUSIC

  1. Välj en spellista du vill exportera på LINE MUSIC och kopiera URL genom att använda delningslänken/webbläsarens URL
  2. Om du vill hämta en av dina spellistor ska du ställa in den som 'Offentlig' i informationen
  3. På Soundiiz går du till fliken Spellistor och väljer Importera spellistor/Från Webb-URL
  4. Klistra in LINE MUSIC-URL och bekräfta import till QUB musique