LINE MUSIC till Boomplay

Soundiiz importerar dina spellistor enkelt från LINE MUSIC till Boomplay

Hur överför man spellistor från LINE MUSIC till Boomplay Music?

Soundiiz kan exportera spellistor från LINE MUSIC till andra musikplattformar. Stegen nedanför visar hur du importerar dina spellistor från LINE MUSIC till Boomplay Music.

Använda spellistans URL från webbplatsen eller applikationen för LINE MUSIC

  1. Välj en spellista du vill exportera på LINE MUSIC och kopiera URL genom att använda delningslänken/webbläsarens URL
  2. Om du vill hämta en av dina spellistor ska du ställa in den som 'Offentlig' i informationen
  3. På Soundiiz går du till fliken Spellistor och väljer Importera spellistor/Från Webb-URL
  4. Klistra in LINE MUSIC-URL och bekräfta import till Boomplay Music