Importowanie pliku Tekst do Last.fm

Zaimportuj playlisty i ulubione z pliku Tekst do Last.fm

Jak zaimportować playlisty w formacie Tekst do Last.fm?

Nie możemy przenieść tego rodzaju danych do Last.fm. Ta platforma nie może obsługiwać tego typu danych lub nie jesteśmy w stanie pobrać tych danych z platformy źródłowej.

Jak zaimportować listę albumów w formacie Tekst do Last.fm?

Nie możemy przenieść tego rodzaju danych do Last.fm. Ta platforma nie może obsługiwać tego typu danych lub nie jesteśmy w stanie pobrać tych danych z platformy źródłowej.

Jak zaimportować listę wykonawców w formacie Tekst do Last.fm?

Nie możemy przenieść tego rodzaju danych do Last.fm. Ta platforma nie może obsługiwać tego typu danych lub nie jesteśmy w stanie pobrać tych danych z platformy źródłowej.

Jak zaimportować listę utworów w formacie Tekst do Last.fm?

Aby zaimportować listę utworów w pliku Tekst do swoich ulubionych utworów w Last.fm, postępuj zgodnie z tym krótkim przewodnikiem.

Premium Utwory Importuj
  1. Otwórz aplikację internetową Otwórz
  2. W bibliotece wybierz kategorię Utwory Zakładka Utwory
  3. Wybierz polecenie Zaimportuj utwory w prawym górnym rogu interfejsu
  4. Wybierz metodę importu Z pliku
  5. Potwierdź listę utworów do zaimportowania
  6. Wybierz Last.fm jako platformę docelową

Czy chcesz zobaczyć przykład importowanego pliku? Pobierz listę utworów w formacie Tekst