Importera Text till Last.fm

Importera från Text-fil med dina spellistor och favoriter till Last.fm

Hur importerar man spellistor som Text till Last.fm?

Vi kan inte överföra den här datatypen till Last.fm. Den här plattformen stöder inte den här datatypen eller så kan vi inte hämta dessa data från källplattformen.

Hur importerar man en albumlista som Text till Last.fm?

Vi kan inte överföra den här datatypen till Last.fm. Den här plattformen stöder inte den här datatypen eller så kan vi inte hämta dessa data från källplattformen.

Hur importerar man en artistlista som Text till Last.fm?

Vi kan inte överföra den här datatypen till Last.fm. Den här plattformen stöder inte den här datatypen eller så kan vi inte hämta dessa data från källplattformen.

Hur importerar man en låtlista som Text till Last.fm?

Importera en lista med låtar som Text-fil till de Last.fm-låtar du gillar mest genom att följa den här snabbguiden.

Premium Låtar Importera
  1. Öppna webbappen Öppna
  2. I biblioteket väljer du kategorin Låtar Fliken Låtar
  3. Välj Importera låtar längst upp till höger i gränssnittet
  4. Välj Från fil som importmetod
  5. Bekräfta låtlistan du vill importera
  6. Välj Last.fm som mål

Vill du se ett exempel på en importerad fil? Ladda ned låtlista som Text