Z NetEase Music (网易云) do YouSee Musik

Soundiiz z łatwością importuje playlisty z NetEase Music (网易云) do YouSee Musik

Jak przenosić playlisty z NetEase Music (网易云) do YouSee Musik?

Soundiiz potrafi importować playlisty z NetEase Music do innych usług. Poniższe kroki przedstawiają proces importowania playlist z NetEase Music do YouSee Musik.

Używanie adresu URL playlisty z aplikacji lub witryny internetowej NetEase Music

  1. Otwórz witrynę internetową NetEase Music
  2. Przejdź do playlisty, którą chcesz wyeksportować i skopiuj adres URL (np. https://music.163.com/#/playlist?id=9699105)
  3. Aby pobrać jedną z playlist, ustaw ją jako publiczną w obszarze szczegółów
  4. W Soundiiz przejdź do zakładki Playlisty i wybierz polecenie Zaimportuj playlistę / Z internetowego adresu URL
  5. Wklej adres URL z NetEase Music i potwierdź operację
  6. Wykonaj kroki importu playlisty do YouSee Musik