Synchronizuj Hype Machine z Playzer

Automatycznie zastępuj utwory z playlisty Hype Machine na playliście Playzer

Jak synchronizować playlistę Hype Machine z Playzer?

Poniższe kroki mogą pomóc w utworzeniu synchronizacji playlisty Hype Machine z playlistą Playzer. Po utworzeniu synchronizacji utwory z playlisty Hype Machine będą codziennie / co tydzień / co miesiąc automatycznie scalane z playlistą Playzer.

Premium Playlisty Synchronizuj
  1. Otwórz aplikację internetową Otwórz
  2. Kliknij narzędzie synchronizacji w lewym okienku interfejsu.
  3. Wybierz żądaną playlistę Hype Machine (jeśli nie są wyświetlane żadne playlisty Hype Machine, konieczne może być podłączenie tej platformy)
  4. Wybierz Playzer jako usługę docelową (i podłącz tę platformę)
  5. Wybierz żądaną playlistę Playzer (można bezpośrednio utworzyć nową playlistę, wybierając opcję Nowa playlista).
  6. Skonfiguruj synchronizację (datę/godzinę rozpoczęcia, częstotliwość, metodę)
  7. Potwierdź utworzenie synchronizacji (szczegóły możesz pokazać w zakładce „Moje synchronizacje” w lewym okienku) Sprawdź swoje synchronizacje

Jak zsynchronizować ostatnie przeniesienie z Hype Machine do Playzer?

Zdarzyło Ci się niedawno przekonwertować playlistę Hype Machine na format Playzer i teraz chcesz synchronizować te dwie playlisty? Wystarczy wykonać poniższe kroki:

Premium Playlisty Synchronizuj
  1. Otwórz aplikację internetową Otwórz
  2. Przejdź do ostatnich przeniesień Sprawdź ostatnie przeniesienia
  3. Znajdź przeniesienie z Hype Machine do Playzer, które chcesz zsynchronizować i kliknij przycisk Synchronizuj ().
  4. Skonfiguruj synchronizację (datę/godzinę rozpoczęcia, częstotliwość, metodę)
  5. Potwierdź utworzenie synchronizacji (szczegóły możesz pokazać w zakładce „Moje synchronizacje” w lewym okienku) Sprawdź swoje synchronizacje