Synchronizuj VKontakte z Audiomack

Automatycznie zastępuj utwory z playlisty VKontakte na playliście Audiomack

Jak synchronizować playlistę VKontakte (ВКонтакте) z Audiomack?

Poniższe kroki mogą pomóc w utworzeniu synchronizacji playlisty VKontakte (ВКонтакте) z playlistą Audiomack. Po utworzeniu synchronizacji utwory z playlisty VKontakte (ВКонтакте) będą codziennie / co tydzień / co miesiąc automatycznie scalane z playlistą Audiomack.

Premium Playlisty Synchronizuj
 1. Otwórz aplikację internetową Otwórz
 2. Kliknij narzędzie synchronizacji w lewym okienku interfejsu.
 3. Wybierz żądaną playlistę VKontakte (ВКонтакте) (jeśli nie są wyświetlane żadne playlisty VKontakte (ВКонтакте), konieczne może być podłączenie tej platformy)
 4. Wybierz Audiomack jako usługę docelową (i podłącz tę platformę)
 5. Wybierz żądaną playlistę Audiomack (można bezpośrednio utworzyć nową playlistę, wybierając opcję Nowa playlista).
 6. Skonfiguruj synchronizację (datę/godzinę rozpoczęcia, częstotliwość, metodę)
 7. Potwierdź utworzenie synchronizacji (szczegóły możesz pokazać w zakładce „Moje synchronizacje” w lewym okienku) Sprawdź swoje synchronizacje

Jak zsynchronizować ostatnie przeniesienie z VKontakte (ВКонтакте) do Audiomack?

Zdarzyło Ci się niedawno przekonwertować playlistę VKontakte (ВКонтакте) na format Audiomack i teraz chcesz synchronizować te dwie playlisty? Wystarczy wykonać poniższe kroki:

Premium Playlisty Synchronizuj
 1. Otwórz aplikację internetową Otwórz
 2. Przejdź do ostatnich przeniesień Sprawdź ostatnie przeniesienia
 3. Znajdź przeniesienie z VKontakte (ВКонтакте) do Audiomack, które chcesz zsynchronizować i kliknij przycisk Synchronizuj ().
 4. Skonfiguruj synchronizację (datę/godzinę rozpoczęcia, częstotliwość, metodę)
 5. Potwierdź utworzenie synchronizacji (szczegóły możesz pokazać w zakładce „Moje synchronizacje” w lewym okienku) Sprawdź swoje synchronizacje