Synchronizuj VKontakte z SberZvuk

Automatycznie zastępuj utwory z playlisty VKontakte na playliście SberZvuk

Jak synchronizować playlistę VKontakte (ВКонтакте) z SberZvuk (СберЗвук)?

Poniższe kroki mogą pomóc w utworzeniu synchronizacji playlisty VKontakte (ВКонтакте) z playlistą SberZvuk (СберЗвук). Po utworzeniu synchronizacji utwory z playlisty VKontakte (ВКонтакте) będą codziennie / co tydzień / co miesiąc automatycznie scalane z playlistą SberZvuk (СберЗвук).

Premium Playlisty Synchronizuj
 1. Otwórz aplikację internetową Otwórz
 2. Kliknij narzędzie synchronizacji w lewym okienku interfejsu.
 3. Wybierz żądaną playlistę VKontakte (ВКонтакте) (jeśli nie są wyświetlane żadne playlisty VKontakte (ВКонтакте), konieczne może być podłączenie tej platformy)
 4. Wybierz SberZvuk (СберЗвук) jako usługę docelową (i podłącz tę platformę)
 5. Wybierz żądaną playlistę SberZvuk (СберЗвук) (można bezpośrednio utworzyć nową playlistę, wybierając opcję Nowa playlista).
 6. Skonfiguruj synchronizację (datę/godzinę rozpoczęcia, częstotliwość, metodę)
 7. Potwierdź utworzenie synchronizacji (szczegóły możesz pokazać w zakładce „Moje synchronizacje” w lewym okienku) Sprawdź swoje synchronizacje

Jak zsynchronizować ostatnie przeniesienie z VKontakte (ВКонтакте) do SberZvuk (СберЗвук)?

Zdarzyło Ci się niedawno przekonwertować playlistę VKontakte (ВКонтакте) na format SberZvuk (СберЗвук) i teraz chcesz synchronizować te dwie playlisty? Wystarczy wykonać poniższe kroki:

Premium Playlisty Synchronizuj
 1. Otwórz aplikację internetową Otwórz
 2. Przejdź do ostatnich przeniesień Sprawdź ostatnie przeniesienia
 3. Znajdź przeniesienie z VKontakte (ВКонтакте) do SberZvuk (СберЗвук), które chcesz zsynchronizować i kliknij przycisk Synchronizuj ().
 4. Skonfiguruj synchronizację (datę/godzinę rozpoczęcia, częstotliwość, metodę)
 5. Potwierdź utworzenie synchronizacji (szczegóły możesz pokazać w zakładce „Moje synchronizacje” w lewym okienku) Sprawdź swoje synchronizacje