NetEase Music (网易云) till Dailymotion

Soundiiz importerar dina spellistor enkelt från NetEase Music (网易云) till Dailymotion

Hur överför man spellistor från NetEase Music (网易云) till Dailymotion?

Soundiiz kan exportera spellistor från NetEase Music (网易云) till andra musikplattformar. Stegen nedanför visar hur du importerar dina spellistor från NetEase Music (网易云) till Dailymotion.

Använda spellistans URL från webbplatsen eller applikationen för NetEase Music (网易云)

  1. Välj en spellista du vill exportera på NetEase Music (网易云) och kopiera URL genom att använda delningslänken/webbläsarens URL
  2. Om du vill hämta en av dina spellistor ska du ställa in den som 'Offentlig' i informationen
  3. På Soundiiz går du till fliken Spellistor och väljer Importera spellistor/Från Webb-URL
  4. Klistra in NetEase Music (网易云)-URL och bekräfta import till Dailymotion