NetEase Music (网易云) till SoundCloud

Soundiiz importerar dina spellistor enkelt från NetEase Music (网易云) till SoundCloud

Hur överför man spellistor från NetEase Music (网易云) till SoundCloud?

Soundiiz kan importera NetEase Music-spellistor till andra tjänster. Stegen nedanför visar hur du importerar dina NetEase Music-spellistor till SoundCloud

Använd spellistans URL från NetEase Music:s app eller webbplats

  1. Öppna webbplatsen NetEase Music
  2. Gå till den spellista du vill exportera och kopiera URL:en (t.ex. https://music.163.com/#/playlist?id=9699105)
  3. För att hämta en av dina spellistor ska du se till att ställa in den som 'Offentlig' i informationen
  4. På Soundiiz går du till fliken Spellistor och väljer Importera spellistor/Från Webb-URL
  5. Klistra in URL för NetEase Music och bekräfta
  6. Följ stegen för att importera din spellista till SoundCloud